SGK Rehberi
Mevzuat >> Genelgeler

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası hak. genelge

27 Haziran 2012 Çarşamba 06:04
6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası hak. genelge
Untitled Document

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 660 25.06.2012
Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası

GENELGE
2012 - 23

1- Genel Açıklamalar

KAPAT [X]

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiştir. Genelgenin devamı için tıklayınız.

SGK Rehberi
Bu haber 2,839 kez okundu.
10 Nisan - 18:00
SGK'nın 2013/19 sayılı Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Genelgesi
06 Mart - 11:54
Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
05 Mart - 08:33
SGK'dan gazeteciler genelgesi