SGK Rehberi
Kamu

Lozan’ın Gizli Protokolleri

26 Şubat 2017 Pazar 14:59
Lozan’ın Gizli Protokolleri

LOZAN, zafer mi, hezimet mi?

Dönmeler, Kemalistler, İslam düşmanları, egemen azınlıklar, ateistler için zafer, Müslüman çoğunluk için hezimettir.

Lozan Türk delegasyonu başkanı İsmet Paşa’nın değil, BaşhahamHayimNahum’un işidir.

Param olsa, Lozan’ın gizli protokollerini bulup ortaya koyacak bir tarihçiye veya araştırıcıya bir milyon dolar ödül veririm.

Eski Van milletvekili merhum İbrahim Arvas bey anlatmıştı:

Lozanın gizli protokollerinde şu maddeler varmış:

1. Hilafet kaldırılacak.

2. Şeriat kaldırılacak.

3. Türkiye İslam’dan ve İslam dünyasından uzaklaşacak.

Lozan millî kimliğimize, kültürümüze, tarihî devamlılığımıza indirilmiş en büyük darbedir.

Türkiye, Ortadoğu’nun Japonya’sı olamadıysa bunun sebebi Lozan’dır.

Bir Dönmenin, bir paganın, bir İslam düşmanının Lozan’a bakışı ile, bir Müslümanın bakışı elbette bir olmaz.

On İki Adaların, kıyılarımıza yakın adaların Lozan’da büsbütün elimizden çıkması önemli değildir. Lozan, bize Türkiye’nin bütününü, islamî kimliğimizi kaybettirmiştir.

Müslüman çoğunluğun Millî Mücadele, M. Kemal, Lozan, Dönmeler konusunda ciddî ve tutarlı ilmî araştırmalar yapamaması gerçekten çok büyük ve ölümcül bir noksanlık ve zafiyettir.

HayimNahum doktrini nedir?

Başhaham, Lozan’da nasıl bir rol oynamıştır?

Bir İslam Cumhuriyeti olan birinci Cumhuriyet nasıl kanla terörle, baskı ile İslam düşmanı bir rejim haline getirilmiştir?

Bu konularda çok ciddî, seviyeli tarihî ve ilmî araştırmalar yapılmalıdır.

Ayasofya camilikten çıkartılıp müze yapıldıysa bu Lozan ruhu ile yapılmıştır.

İslam medreselerinin, tasavvuf tekkelerinin kapatılması Lozan’ın gizli protokolleri ile mümkün olmuştur.

Ezan-ı Muhammedî’nin yasaklanması Lozan’ın gölgesinde yapılmıştır.

Almanya Versailles anlaşmasını yırttı ama Türkiye Lozan’ı yırtamadı.

Lozan egemen azınlık demektir.

Lozan, din inanç inandığı gibi yaşamak hürriyetinin ayaklar altına alınması demektir.

Lozan, üzerine hürriyet örtüsü örtülmüş esarettir, zillettir, kendini inkardır, yabancılaşmadır.

Hiçbir gerçek, şuurlu, haysiyetli, firasetli Müslüman böyle bir anlaşmayı kabullenemez.

Bütün askerî darbelerin arkasında Lozan ruhu vardır.

Kemalistler Lozan’a hayranmış. Bu tabiî bir şeydir.

Bendeniz bir Müslüman olarak Lozan’ı reddediyorum.

Bu konuda başka bir şey yapamam.

Evet onlar için Lozan bir zaferdir.

Benin gözümde bir hezimet.

Mehmed Şevket EYGİ

Milli Gazete
Bu haber 1,088 kez okundu.
05 Ocak - 12:15
Memurun mazerete izinleri için Danıştay'dan emsal karar!
08 Aralık - 17:26
110 bin memuru sevindirecek "unvan değişikliği" önergesi Komisyonda reddedildi!
05 Nisan - 11:32
Ağabeyi saçını kazıtıp eve hapsetti