SGK Rehberi
Anasayfa Özel

Çalışanını Kovma Nedenini İspatlayamayan Patron Yandı!

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:03
Çalışanını Kovma Nedenini İspatlayamayan Patron Yandı!
İşveren, Sgk’ya bildirdiği çıkış kodu etrafında savunma yapıp ispatlayamaması halinde, feshin, işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02/02/2016 tarihli, 2014/26832 esas, 2016/2349 karar sayılı kararında özetle;
'.....işverence Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ve resmi belge niteliğini haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde, çıkış sebebi “04” kodu ile yani “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi “ olarak bildirilmiştir. Davalı işverenin resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili olduğundan, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. ...

Ayrıca, işveren, iş akdini, haklı nedenlerle fesih ettiğini mahkeme huzurunda ispatlayamadığı için, işçinin, mahkemeden talep etmesi halinde, 4447 sayılı kanunun 51. Maddesindeki koşullara uygun olarak,işsiz kaldığı süre için, işsizlik sigortasından alacağı miktarı, işverenden talep etmesi olasıdır.

SGK Rehberi
Bu haber 859 kez okundu.
21 Eylül - 18:35
Doğum yapan memur hangi ödemelerden yararlanır?
20 Eylül - 09:44
Kimler SGK’dan rapor parası alabilir?