SGK Rehberi
Emekli

2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

7 Aralık 2017 Perşembe 15:45
2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

01.10.2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Bunlar 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

SGK Rehberi
Bu haber 1,303 kez okundu.
15 Temmuz - 14:44
Emekliye zamlı maaş
09 Temmuz - 08:01
Emekliye 528 lira ek zam